HOME ABOUT US MENU ADDRESS OPENING HOURS

Vietnamese Pho/Vietnamese Food In Taipei - TEL: 02-2658-7165-榛品食品/榛品越南河粉/榛品越南小吃Vietnamese Pho/Vietnamese Food In Taipei - TEL: 02-2658-7165-榛品食品/榛品越南河粉/榛品越南小吃 -Vietnamese Pho/Vietnamese Food In Taipei - TEL: 02-2658-7165-榛品食品/榛品越南河粉/榛品越南小吃 Vietnamese Pho / Food / Cuisine In Taipei (Official Site)   Vietnamese Pho In Taipei - TEL: 02-2658-7165  Vietnamese Pho In Taipei - TEL: 02-2658-7165
- TEL: +886-2-2658-7165 Address: 88, Neihu District Gangcian Road, Taipei Taiwan(R.O.C.)Vietnamese Pho/Vietnamese Food In Taipei - TEL: 02-2658-7165-榛品食品/榛品越南河粉/榛品越南小吃
(Near Neihu Science Park / 737 district / Kong-Ful car parking tower opposite)- ZIP code: 11148 /
VIETNAMESE CUISINE IN TAIPEI / TAIPEI EXOTIC CUISINE / TAIPEI VIETNAMESE PHO / TAIPEI VIETNAMESE RESTAURANT / VIETNAMESE BEEF PHO
 
The MRT Wenhu line - Gangcian MRT Station exit #1 walk about 3 minutes
VIỆT NAM VÀ ĐỒ UỐNG/PHỐ VIỆT/GƯƠNG MẶT VIỆT NAM/GẠO VIỆT NAM/CHẢ GIÒ VIỆT/NHÀ HÀNG VIỆT/THỰC
PHẨM VIỆT/TIẾNG VIỆT/ẨM THỰC VIỆT/VIỆT NAM NGON/VIỆT ĂN/GÀ VIỆT KHÔ VỚI PHỞ VIỆT/BÁNH MÌ VIỆT NAM